Velkommen til ny Kasserer . . . . . . 🤗

På pensionistforeningens ordinære generalforsamling 8 marts 2022 valgte Gitte Andersen at udtræde af bestyrelsen efter en meget aktiv indsats - 13 år i bestyrelsen, heraf 7 år som kasserer - for nu at nyde sit velfortjente otium.

Bestyrelsen valgte herefter at pege på Jette Abild som kandidat til posten som kasserer og med akklamation blev Jette Abild valgt som foreningens nye kasserer.

Jette Abild er datter af en landbetjent i Nyråd og er kontoruddannet med erfaringer fra sit virke i bogholderiafdelingen. Af mange gode grunde var Jette Abild en kendt person i lokalområdet. Jette Abild har også i en periode været beskæftiget i udlandet, men er nu vendt tilbage til lokalområdet.

Bestyrelsen ser frem til et aktivt og spændende samarbejde og vi er ikke i tvivl om, at Jette Abild også - som sin forgænger på posten - vil værne og tilføre pensionistforeningen en fremtid til stor glæde for medlemmerne.

 

 På bestyrelsens vegne

 Mona - Formand