Ordinær Generalforsamling

Foreningens ordinære generalforsamling, der blev afholdt den 14 juni 2021, kunne samle 62 medlemmer på en varm sommerdag. Formanden Mona Lise Christiansen bød velkommen med orderne om hvor dejligt, det var at se alle igen og nu uden mundbind. Det blev holdt 1 min. stilhed til ære for de medlemmer, der var gået bort siden sidste generalforsamling. Hvorefter man gik over til pkt. 1 på dagsordenen. Valg af dirigent. Poul Christensen blev foreslået og valgt og kunne derefter konstaterer, at generalforsamlingen var lovligt varslet. Pkt. 2 Valg af stemmen-tællere. 2 personer fra salen blev valgt.

Pkt.3 Bestyrelsens beretning blev oplæst af formand Mona Lise Christiansen, der orienterede om udflugten til Karrebæksminde med frokost på de hvide svaner, hvorefter vore arrangementer blev aflysning på aflysning, på grund af de skærpede restriktioner omkring Covid-19 pandemien. Og i Krolf-afdelingen startede de op den 3 marts for så at lukke ned den 12 marts 2021. Den 9 juni kunne der igen åbnes for træning. Løvfaldsturneringen blev afviklet i sept. inden der igen blev lukket ned for sæsonen. Løvfaldsturneringen blev vundet af Erik Johansen.

Beretningen blev godkendt

Pkt. 4 Fremlæggelse af regnskaber. Kasserer Gitte G. Andersen oplæste de omdelte regnskaber Årsregnskaber for Langebæk Pensionist forening og Krolf afdelingen. Begge regnskaber blev godkendt.

Pkt. 5 Indkomne forslag. Bestyrelsen forslog fatholdelse af års kontingentet på kr. 100,- hvilket blev godkendt

Pkt. 6 Valg af formand. Formand Mona Lise Christiansen modtog genvalg for 2 år og blev valgt med applaus fra salen.

Pkt. 7 Valg af bestyrelsesmedlemmer. Annelise Jensen for 2 år, Hanne Breiner for 2 år og Hanne Jørgensen for 1 år. Alle 3 modtog genvalg og blev også valgt med applaus fra salen.

Pkt. 8 Valg af 1 suppleant for 2 år og 2 suppleant for 1 år.. Foreslået og valgt blev Inger Petersen, Kalvehave og Bruno Olsen, Kalvehave

Pkt 9 Valg af Revisor for 2 år. Foreslået og valgt. Poul Christensen, Kalvehave

Pkt. 10 Valg af revisor suppleant. Foreslået og valgt. Holger Fugl Jakobsen.

Pkt.11 Eventuelt . Formanden Mona Lise Christiansen læste program 2021/2022 op og meddelte at info om arrangementerne ville blive lagt på vor hjemmeside tirsdag den 15 juni og programfolderen være klar til omdeling i løbet af den kommende uge.

Dirigenten takkede for god ro og orden under generalforsamlingen.

Dagen sluttede med et lille banko spil. Og ønsket til alle om en god sommer