Hvor spiller vi . . . . .🤗

Baneanlægget er beliggende: Møllevænget 3, 4771 Kalvehave.

Indkørsel til baneanlægget finder sted fra Kirkevejen i Kalvehave og her er sendemasten et godt pejlemærke for, hvor du finder os.

Klubhuset rummer et kontorlokale, toiletter og et køkken, samt plads til opbevaring af materiel. Der er et mindre overdækket areal, samt opstillet nogle bænke i tilknytning til klubhuset.

 

Sendemasten

Parkeringsområdet

Klubhuset

Bord/bænk under halvtag

Bord/bænke ved klubhuset

Baneanlæg.

Krolfafdelingen råder over 4 stk. 12-hullers baner af forskellig sværhedsgrad - Bane 1/Blå bane, Bane 2/Rød bane, Bane 3/Sort bane og Bane 4/Gul bane.

Eksempel: Skitse over et baneanlæg

Baneforvalteren Erik Johansen “klar til græsslåning”

Bane 2 og Bane 4.

En meget koncentreret Baneforvalter.

Bane 1

Græsslåning af Banerne tager over 2 timer 😲