Takst blad

Årligt kontingent medlemmer af Langebæk pensionistforening   kr. 100,-

Andre                                                                                       kr. 200,-

Takster:

Familie/gruppe arrangementer pr. person under 12 år               kr.  10,-

Familie/gruppe arrangementer fra 12 år                                    kr.  20,-

Større selskaber: pris efter aftale