Bruno Olsen                          Tlf.  23 93 87 06

Karen Nielsen                       Tlf.  61 77 20 56

Mogens Pedersen                  Tlf.  40 63 23 06

Benny Folmersen                  Tlf.  30 59 73 04

Maja Andersen                     Tlf.   22 26 85 58