Nytår 2021

Rigtigt Godt Nytår til alle vore medlemmer. Det er jo ikke så meget vi har set til hinandeni den sidste tid. Vi håber og tror, at det kun kan blive bedre. Det er også vort håb, at alle har det godt og ikke er smittet. Langebæk Pensionist forening har, som så mange andre måttet lukke ned. Derfor har der ikke været mulighed for de dejlige oplevelser, vi plejer at have fornøjelse af, når vi mødes en gang om måneden, lige bortset fra sommerferien. Vi savner sammenkomsterne og jer alle.

Et bump på vejen, har der dog været, idet vi i bestyrelsen, er blevet kraftigt kritiseret af et bestyrelsesmedlem og en suppleant, for ikke at udvikle vor pensionist forening, hvilket førte til, at begge personer forlod bestyrelses arbejdet i utide. Her er vi noget uforstående, idet vi betragter Krolf afdelingen, som en stor og populær nyskabelse. Vi står nu og mangler 2 nye suppleanter, så derfor kontakt en af os i bestyrelsen, hvis du har lyst, eller kender nogen der vil hjælpe med bestyrelses arbejdet.

De tilkendegivelser vi har modtaget fra medlemmerne om vore udflugtes ture og øvrige arrangementer, er tilfredshed, hvilket vi er glade for, og er der ønsker, er vi naturligvis åbne overfor ideer og nye tiltag.

Vi glæder os til, at vore arrangementer i det nye år kan gennemføres, så vi kan mødes igen. Den 12 juni 2021, kan foreningen fejre sit 75 års jubilæum.

Mange hilsner fra bestyrelsen